JavaScript进阶之路漫漫其修远兮。(~强烈建议使用Sublime编辑器查看本站给出的示例代码,因为它帅呆了~)

作者:田大才子2019-1-11 10:44分类: 日志 标签: 哲学思考

 词潮墨尽,道不尽每日所思。万语千言,容不得半生浮闲。安得一剂回魂草,观得往世见来生。此世之所为也,与往世存异乎?后世之所得也,同今生有别乎?天地之运转,皆有定数。人之轮回,应同此理。

 

古人之欲求长生而常自灭,欲求登仙而常自悔,虽不知天地之间有存乎?然不懈之心犹可赞也。古之人于生命之始末常报以幻想,而今之人却怀以不屑。无人问津生命之开源,亦无人思量其之去向。今之社会,风气与往昔大不同也。

 

古人有云:天下熙熙,皆为利来;天下壤壤,皆为利往。普天之下,芸芸众生,乐此不疲。然今生之人尤甚,披星戴月,唯利是图,忘乎本也。吾本应与其同流,不存异议,而天性之使然,不得不思。人之出生,必有其意。而吾之意义于此也。思考人生之来龙去脉,虽不见得真知灼见,然亦为后世有才之人铺砖盖瓦也。人生之谜,终会得解,而吾之责,为后世之肩也。

 

春华秋实,转眼即逝,夏雨冬风,亦会再来。不记得容颜,转眼已万年。

温馨提示如有转载或引用以上内容之必要,敬请将本文链接作为出处标注,谢谢合作!

已有 0/3057 人参与

发表评论:

个人公众号,希望您的关注~